Vi håndterer visumtjenester for flere store internasjonale selskaper og bistår også ved private henvendelser vedrørende visum.  Våre konsulenter gjennomfører alle tjenester innen visum, inkludert regler og søknader. Vi benytter oss av agenter og kontakter på de ulike ambassadene i Norge og utenlands. Vi er også behjelpelig med immigrasjonssøknader og arbeidstillatelser. 

Våre områder er:

  • Arbeidstillatelser
  • Immigrasjonssøknader
  • Leveranse av pass

Våre konsulenter bistår også ved private henvendelser vedrørende visum.